ข่าว

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2564

February 9, 2022

วันที่ 9 กุมภาพ้นธ์ 2565 คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) โดยมี ดร. สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ โดย ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็ดพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักนิเทศติดตามและประเมินผล ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน