Page tree

ประกาศ ล่าสุด

ระดับชั้น ปวช. 3 ประกาศผลสอบ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ลงทะเบียนซ่อม 0 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.30 น. สอบซ่อม 0 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.30 น. ประกาศผลสอบซ๋อม 0 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ** ตรวจสอบตารางการสอบซ่อม 0 ที่บอร์ดหน้าห้องวิชาการ ระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวช. 2 ประกาศผลสอบ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ลงทะเบียนซ่อม 0 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.30 น. สอบซ่อม 0 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.30 น.…
นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ให้เข้ามาติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตรพร้อมภาพถ่ายในพิธีฯ ได้ที่ห้องธุรการ ในวัน และเวลาราชการ
เนื่องด้วย ทางวิทยาลัยฯ จะมีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงมุฑิตาจิตต่อคณะครู-อาจารย์ของทางวิทยาลัยฯ (โปรดแต่งกายสุภาพ)
1. กำหนดการประชุมผู้ปกครอง และนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3  - ประชุมวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 น.  - นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ถูกระเบียบของทางวิทยาลัยฯ  - สิ่งที่ต้องนำมาด้วย คือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ   2. วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  - ระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 น.  - ระดับชั้น ปวส. 1 และ ปวส.…
แจ้งกำหนดการพิธีรับใบประกาศนียบัตรในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559   7.30 ลงทะเบียน ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว 8.00 นักเรียน-นักศึกษาประจำที่นั่งพร้อมกัน พร้อมดู VTR  กิจกรรมปัจฉิม และกิจกรรมปีใหม่ 8.30 ซ้อมใหญ่พิธีรับใบประกาศ 10.00 พักทานอาหารว่าง 10.10 เข้าพิธีรับใบประกาศ 12.00 เสร็จสิ้นพิธีการ   หมายเหตุ: ขอให้มาลงทะเบียนให้ตรงเวลา เนื่องจากจะต้องทำการเรียงลำดับตามเลขที่นั่ง คืนชุดครุย ไม่เกินวันที่ 8 เมษายน ที่มิสปุ๊   โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว 9/99 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม, ริมแม่น้ำกรุงเทพ,…
  ประกาศ นักเรียน ปวช.3 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ขอให้เข้ามาติดต่อขอรับวุฒิ ปวช.…

Activities

photos / 25590809_TVShow

เยี่ยมชมการถ่ายบันทึกเทปรายการชุปเปอร์หม่ำ ณ บริษัท เวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด

photos / 25590722_donation

วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุกิจ ร่วมกันบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับมูลนิธิธรรมิกขนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

photos / 25590608_CustomTour

คณะอาจารย์และนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานด้านพิธีการศุลกากร ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง