ข่าว

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2563

December 18, 2021

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาให้กับนักเรียนปวช.และนักศึกษาปวส.จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ที่โรงแรมทองธารา ณ ห้องแกรนด์บอลรูมโดยได้รับเกียรติท่านอาจารย์กีรติ ศรีสุชาติ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มาให้ความรู้ในหัวข้อ"การปรับตัวเข้าสู่โหมดอาชีพในยุคดิจิทัล" ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับนักเรียนปวช.และนักศึกษาปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ