ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ที่คว้ารางวัลมากมายมาย เช่น การประกวดรำวงมาตรฐาน การแข่งขันทักษะวิชาการ ทางด้านการบัญชี คอมพิวเตอร์และการตลาด

 

photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016  photos / 25590223_StudentAwards2016

Posts

  • No labels

This page has no comments.