ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คณะอาจารย์และนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ   เข้าศึกษาดูงานด้านพิธีการศุลกากร ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในระบบการทำงานของกรมศุลกากร การนำเข้า-ส่งออก พิธีการศุลกากร  การตรวจสอบและ X-ray ตู้สินค้า รวมถึงเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำนักศุลกากร โดยคุณมรกต มโนมัยสันติภาพ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการเป็นวิทยากร

photos / 25590608_CustomTour photos / 25590608_CustomTour photos / 25590608_CustomTour photos / 25590608_CustomTour photos / 25590608_CustomTour photos / 25590608_CustomTour photos / 25590608_CustomTour photos / 25590608_CustomTour photos / 25590608_CustomTour photos / 25590608_CustomTour photos / 25590608_CustomTour photos / 25590608_CustomTour photos / 25590608_CustomTour photos / 25590608_CustomTour photos / 25590608_CustomTour

Posts

  • No labels

This page has no comments.