เนื่องด้วย ทางวิทยาลัยฯ จะมีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงมุฑิตาจิตต่อคณะครู-อาจารย์ของทางวิทยาลัยฯ (โปรดแต่งกายสุภาพ)

Posts

  • No labels

This page has no comments.