นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ให้เข้ามาติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตรพร้อมภาพถ่ายในพิธีฯ ได้ที่ห้องธุรการ ในวัน และเวลาราชการ

Posts

  • No labels

This page has no comments.