เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2559  คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุกิจ ร่วมกันบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับมูลนิธิธรรมิกขนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน

 

photos / 25590722_donation photos / 25590722_donation photos / 25590722_donation

Posts

  • No labels

This page has no comments.