ระดับชั้น ปวช. 3

ประกาศผลสอบวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559เวลา 10.00 น.
ลงทะเบียนซ่อม 0วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559เวลา 8.30 น.
สอบซ่อม 0วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559เวลา 8.30 น.
ประกาศผลสอบซ๋อม 0วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559เวลา 10.00 น.

** ตรวจสอบตารางการสอบซ่อม 0 ที่บอร์ดหน้าห้องวิชาการ

ระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวช. 2

ประกาศผลสอบวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559เวลา 10.00 น.
ลงทะเบียนซ่อม 0วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559เวลา 8.30 น.
สอบซ่อม 0วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559เวลา 8.30 น.
ประกาศผลสอบซ๋อม 0วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559เวลา 10.00 น.

** ตรวจสอบตารางการสอบซ่อม 0 ที่บอร์ดหน้าห้องวิชาการ

Posts

  • No labels

This page has no comments.