ระดับชั้น ปวช. 3

ประกาศผลสอบวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559เวลา 10.00 น.
ลงทะเบียนซ่อม 0วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559เวลา 8.30 น.
สอบซ่อม 0วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559เวลา 8.30 น.
ประกาศผลสอบซ๋อม 0วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559เวลา 10.00 น.

** ตรวจสอบตารางการสอบซ่อม 0 ที่บอร์ดหน้าห้องวิชาการ

ระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวช. 2

ประกาศผลสอบวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559เวลา 10.00 น.
ลงทะเบียนซ่อม 0วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559เวลา 8.30 น.
สอบซ่อม 0วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559เวลา 8.30 น.
ประกาศผลสอบซ๋อม 0วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559เวลา 10.00 น.

** ตรวจสอบตารางการสอบซ่อม 0 ที่บอร์ดหน้าห้องวิชาการ

นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ให้เข้ามาติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตรพร้อมภาพถ่ายในพิธีฯ ได้ที่ห้องธุรการ ในวัน และเวลาราชการ

เนื่องด้วย ทางวิทยาลัยฯ จะมีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงมุฑิตาจิตต่อคณะครู-อาจารย์ของทางวิทยาลัยฯ (โปรดแต่งกายสุภาพ)

1. กำหนดการประชุมผู้ปกครอง และนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3

 - ประชุมวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 น.

 - นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ถูกระเบียบของทางวิทยาลัยฯ

 - สิ่งที่ต้องนำมาด้วย คือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

 

2. วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 - ระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 น.

 - ระดับชั้น ปวส. 1 และ ปวส. 2  รอบบ่าย กลุ่ม 1  ปฐมนิเทศวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559  เวลา 08.30 น.

 - ระดับชั้น ปวส. 1 และ ปวส. 2  รอบบ่าย กลุ่ม 2  ปฐมนิเทศวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น.

หมายเหตุ:  ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกระดับชั้น ให้ตรงต่อเวลาตามวันและเวลาที่กำหนด

แจ้งกำหนดการพิธีรับใบประกาศนียบัตรในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559

 

7.30 ลงทะเบียน ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว

8.00 นักเรียน-นักศึกษาประจำที่นั่งพร้อมกัน พร้อมดู VTR  กิจกรรมปัจฉิม และกิจกรรมปีใหม่

8.30 ซ้อมใหญ่พิธีรับใบประกาศ

10.00 พักทานอาหารว่าง

10.10 เข้าพิธีรับใบประกาศ

12.00 เสร็จสิ้นพิธีการ

 

หมายเหตุ:

 • ขอให้มาลงทะเบียนให้ตรงเวลา เนื่องจากจะต้องทำการเรียงลำดับตามเลขที่นั่ง
 • คืนชุดครุย ไม่เกินวันที่ 8 เมษายน ที่มิสปุ๊

 

โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว
9/99 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม, ริมแม่น้ำกรุงเทพ, กรุงเทพ, ประเทศไทย 10120

 

 

 

 

ประกาศ นักเรียน ปวช.3 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ขอให้เข้ามาติดต่อขอรับวุฒิ ปวช. ได้ที่ห้องการเงิน ในวัน และเวลาราชการ

 1. นายชัชวาล ปู่จันทร์ 

 2. นางสาวโสภาพร โสภา

 3. นางสาวธารทิพย์ ศรีบุญเสริม

 4. นายสิทธิพร อนุชลธาร

 5. นายจิรายุ คฑารัตน์

 6. นางสาวศุภานันท์ ระดาบุตร

 7. นายชวกร อภิรักษาภรณ์

 8. นางสาวปนัดดา บัวมาตย์

 9. นางสาวสินีนาฎ ซีดากัน

 10. นายภาณุพงศ์ มงคลรัตน์

 11. นายพงพนา ดูสันเทียะ

 12. นายธีรพงษ์ ทับศรีรัก

 13. นายรณภูมิ ปานเจริญ

 14. นางสาวพรรณฑิตา คลังแสง

 15. นางสาวจิณณ์ณณัช มีเดช

วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบที่ 1 ด้วยค่ะ