วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ

176 ซ จันทน์ 18/7
ทุ่งวัดดอน สาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-287-4460
โทรสาร : 02-287-0500
อีเมล์ : info@kitti.ac.th