ข่าว

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2564

March 26, 2022

วันที่ 11 มีนาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาให้กับนักเรียนปวช.และนักศึกษาปวส.จบการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ที่โรงแรมทองธารา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับนักเรียนปวช.และนักศึกษาปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ