ข่าวสาร

กิจกรรม

February 26, 2022
ประกวดมารยาทไทยและการสมาคม ปีการศึกษา 2564

การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทการประกวดมารยาทไทยและการสมาคม (ผ่านระบบ...

Read More
February 9, 2022
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2564

9 กุมภาพ้นธ์ 2565 คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวเอกชน ระดับชาติ ...

Read More
January 30, 2022
การตลาดพันธุ์ใหม่…ยุค New Normal

กิจกรรมการสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อ “การตลาดพันธุ์ใหม่…ยุค New Normal” บรรยายโดย อาจารย์จุฬามณี เฉิน ...

Read More