ข่าว

ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2564

March 14, 2022

เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน - นักศึกษา เกิดการเรียนรู้และมีทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ไปสู่เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้น

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ระบบเปิด-ปิด ไฟอัตโนมัติด้วยเสียง

 1. นาย อาณัติ แสงเงิน ปวช.3/3
 2. นางสาว อารียา เหน็บสี ปวช.3/3
 3. นาย ธวัชชัย สิงห์แม้นดีวิเศษ ปวช.3/3

ตู้ปลาอัจฉริยะ

 1. นางสาว เบญจมาศ บุตรนามดี ปวส.2/3
 2. นางสาว พิกุล อินอ่วม ปวส.2/3

ข้าวเกรียบเห็ดเข็มทอง

 1. นางสาว ภัทรวดี จรุงกิจเจริญ ปวช.3/1
 2. นางสาว ไลบา จาเวด ปวช.3/1
 3. นางสาว สุนันยา ไวยพุฒ ปวช.3/1

บัวลอยร้อยล้าน

 1. นางสาว ณัฐกานต์ โนนทะพา ปวช.3/2
 2. นางสาว จิราภา หมู่หมี ปวช.3/2
 3. นางสาว สุพัตรทรา แสนโสม ปวช.3/2

คุงกั้งคางกุ้ง

 1. นางสาว พิมพ์นิภา สาสุวรรณ ปวส.2/2
 2. นางสาว คณิศร ชาวแปดริ้ว ปวส.2/2