ข่าวสาร

กิจกรรม

March 26, 2022
พิธีรับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 มีนาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาให้กับ ...

Read More
March 15, 2022
ประกวดร้องเพลงไทย ปีการศึกษา 2564

การประกวดขับร้องเพลงไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ....

Read More
March 14, 2022
ประกวดทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปีการศึกษา 2564
Read More
1 2 3 4