กิจกรรม

March 26, 2022
พิธีรับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 มีนาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาให้กับ ...

Read More
March 15, 2022
ประกวดร้องเพลงไทย ปีการศึกษา 2564

การประกวดขับร้องเพลงไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ....

Read More
March 14, 2022
ประกวดทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปีการศึกษา 2564
Read More
March 14, 2022
ประกวดรำวงมาตรฐาน ปีการศึกษา 2564
Read More
March 14, 2022
ประกวดการเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2564

การเขียนแผนธุรกิจ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการลงทุนการเขียนโดย...

Read More
March 14, 2022
ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2564

เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน - นักศึกษา เกิดการเรียนรู้และมีทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี และ...

Read More
February 26, 2022
ประกวดมารยาทไทยและการสมาคม ปีการศึกษา 2564

การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทการประกวดมารยาทไทยและการสมาคม (ผ่านระบบ...

Read More
February 9, 2022
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2564

9 กุมภาพ้นธ์ 2565 คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวเอกชน ระดับชาติ ...

Read More
January 30, 2022
การตลาดพันธุ์ใหม่…ยุค New Normal

กิจกรรมการสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อ “การตลาดพันธุ์ใหม่…ยุค New Normal” บรรยายโดย อาจารย์จุฬามณี เฉิน ...

Read More
December 18, 2021
พิธีรับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาให้กับ...

Read More